nhà tiền chế thi cong nha xuong nha thep tien che thiet ke nha xuong nha xuong nha tien che quan short gia si quan ao gia si quan thun gia si ao so mi gia si Máy cắt plasma may han may han cong nghiep may bien ap hoc nau an day nau an phim le phim bo phim chieu rap phim moi phim online
So Cong Thuong tinh Bac Ninh
Doanh nghiep
Hop tac - Lien ket
Hỗ trợ trực tuyến
02413 822 653
vic_th99@yahoo.com
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
 
Giá vàng
 
Bo cong thuong Chinh phu Thi truong nuoc ngoai Cong thong tin dien tu quoc gia
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang web này thế nào?
Rất tốt
Tốt
Kém
Bình thường
Quyet dinh Phe duyet dieu chinh quy hoach cac Cum cong nghiep tren dia ban tinh Bac Ninh den nam 2020 tam nhin den nam 2030
Ngày 31 tháng 10 năm 2013, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...
Bo Cong Thuong ban hanh Quyet dinh so 9840-QD-BCT ve viec bai bo van ban quy pham phap luat do Bo Cong Thuong ban hanh do khong con phu hop voi quy dinh phap luat hien hanh
Ngày 31/10/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 9840/QĐ-BCT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành...
Hoi thao Gioi thieu cac giai phap chieu sang hoc duong hop ly
Ngày 26/8/2014 tại thành phố BắcNinh đã diễn ra hội thảo : giới thiệu các giải pháp chiếu sáng học đường hợp lý do trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Bắc Ninh tổ chức...
Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2013/TT-BCT quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2014; Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp tại Việt Nam...
Hoi nghi Gioi thieu mo hinh trinh dien ky thuat san xuat noi that va thiet bi truong hoc
Ngày 29 tháng 7 năm 2014, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh cùng với công ty TNHH nội thất Oanh Bằng phối hợp tổ chức hội nghị "Giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nội thất và thiết bị trường học"...